top of page

Tjänster

Varje mänskligt möte är unikt och för att uppnå bästa möjliga resultat anpassar jag metod efter dina behov och önskemål. Tillsammans gör vi en överenskommelse om ditt mål med terapin.

Känslofokuserad terapi har som syfte att öka kontakten med dina grundläggande känslor. Det som har hämmats i relation behöver åter bekräftas positivt och upplevas med en annan människa för att kunna integreras i vår självbild, självkänsla och i hjärnans system. 

KBT handlar om att tillsammans med dig förstå dina tankar, handlingar och känslor.

Samtalen sker online.

I en kristerapi ges hjälp och stöd till dig som befinner dig i kris. Det kan gälla en anhörigs bortgång, sjukdom eller skilsmässa/separation. Samtalen sker online.

bottom of page