top of page

Terapi för ökad livskvalitet

Relationell, känslofokucerad terapi och KBT

Om mig

Cecilia Eriksson

Min utbildning från SAPU innefattar kompetens i relationell och känslofokuserad terapi samt KBT. Samtalen ger dig förutsättningar att stärka din självkänsla och bearbeta svåra livshändelser. Min strävan är att du ska få en bättre livskvalitet både här och nu och på lång sikt. Målet med behandlingen kan vara att finna ökad glädje och känsla av meningsfullhet. Relationen mellan klient och terapeut är oerhört viktig för en lyckad behandling och jag eftersträvar alltid att du ska känna dig trygg, förstådd, respekterad och bekräftad. Jag arbetar interaktivt med känslofokus, relationellt-fokus och KBT. Du får möjlighet att utforska, bearbeta och fördjupa kontakten med dig själv i en miljö som präglas av värme, lyhördhet och trygghet.

About
services

Ångestsyndrom

Depression-nedstämdhet

Stressrelaterad ohälsa

Låg självkänsla

bottom of page